Reklamacje

Aby dokonać reklamacji, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod adresem: bonjour@lescherries.com w tytule podając nr zamówienia.
  2. Wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji oraz dołącz go do paczki ze zwracanym towarem. POBIERZ FORMULARZ
  3. Paczkę wyślij na adres:

LES CHÉRRIES
ul. Tysiąclecia 1A
09- 400 Płock

Wymagania dotyczące reklamacji

  1. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od momentu jej dostarczenia.
  2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady i uszkodzenia nie wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
  3. Zwrotu dokonujesz na własny koszt.